България

:

Български лев

2 лева - гръб Разни монети

Международният валутен код за лева е BGN. Един лев се дели на 100 стотинки.  Левът е парична единица от 1881 година. В момента левът е обвързан към еврото  при курс 1 евро за 1.95583 лева.

В момента в обръщение са монетите от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 стотинки, както и от 1 лев.

Банкнотите са със стойности от  2, 5, 10, 20, 50 и 100 лева.
Информация за България
© Монети и Банкноти 2009. Всички права запазени.